Benadering & werkwijze


‘Jij mag zijn zoals je bent

om te worden wie je bent,

maar nog niet kunt zijn;

en je mag het worden

op jouw manier

en in jouw tijd’.

Anne Terruwe

Integratieve benadering

Als je kort of langdurig worstelt met moeilijkheden waar je niet uit komt, kun je vastlopen in verschillende gebieden: in je denken, je emoties, je doen en laten, je sociale contacten en je levenszin, waardoor je uiteindelijk lichamelijke klachten kunt ontwikkelen en omgekeerd. 
Een therapeutische begeleiding vanuit een integratieve benadering gaat er vanuit, dat deze verschillende gebieden met elkaar samenhangen en richt zich daarom op jouw als totaal mens mét je klachten. 
Als je dingen over jezelf vertelt die je lastig vindt, is het van het grootste belang, dat je de ander kunt vertrouwen en dat je je veilig voelt. Daarom is de relatie tussen jou en je therapeut het belangrijkste binnen de therapie.
Het is deze relatie waardoor jij kan worden wie je bent!

Hoe gaat dat in z’n werk?

Het intake gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en het onderzoeken wat jouw moeilijkheid is en of de aangeboden therapieën en/of trainingen binnen de praktijk aansluiten bij wat jij wilt en nodig hebt. 
In overleg worden jouw doelen, de duur en het verloop van de begeleiding bepaald. 
Verder worden de vergoedingsmogelijkheden besproken en ontvang je en onderteken je een behandelovereenkomst.

De gekozen begeleiding hangt af van de aard van je moeilijkheid.
Als je vastgelopen bent in je denken en doen, kan gekozen worden voor kortdurende oplossingsgerichte en inzichtgevende integratieve psychotherapie. 
Ben je vastgelopen in je emoties, je gevoel en/of je leven, dan ben je meer gebaat bij langer durende integratieve psychotherapie. 
Afhankelijk van je hulpvraag is een combinatie van beiden mogelijk.

Tijdens de therapie ga je onderzoeken waar je op dit moment in je leven bent vastgelopen in de omgang met jezelf en/of anderen. Jij bezit namelijk het vermogen zelf te ontdekken wat je moeilijkheden zijn en je bent in staat pijnlijke gebeurtenissen in je leven te verwerken en effectieve oplossingen te vinden die bij jou passen, zodat jij jouw leven op jouw unieke manier (opnieuw) vorm kunt geven. Je leert als het ware je eigen “gebruiksaanwijzing” ontdekken en toepassen. 
Op die manier leer je jezelf ondersteunen en krijg je weer grip op je leven.


Bij dit proces word je therapeutisch begeleid met psychotherapieën en/of aanvullende therapieën.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen w.o. Gestalttherapie, Cognitieve gedragstherapie (RET), Analytische psychotherapie (w.o. droomanalyse), Existentiële psychotherapie en systemisch werk (familieopstellingen). 
Daarnaast kunnen aanvullende therapieën en technieken w.o. mindfulness, ademhalings-, ontspannings- en grondingsoefeningen, Bach bloesemtherapie en Reiki, je proces waar nodig ondersteunen.

Er wordt samen gekeken welke therapievorm(en) het beste aansluit(en) bij jou als persoon, je omgeving en je hulpvraag. 
Je krijgt dus therapie op maat, immers iedereen ervaart en reageert op zijn eigen manier.

Je doelen kunnen in de loop van de begeleiding bijgesteld worden aan de hand van regelmatige evaluaties. 

Als je doelen zijn bereikt, wordt een evaluatiegesprek gehouden en de therapie afgesloten.